Dagens fangst av rusk og rask på strekningen Nesheimshagen - Bygdabrua
Dagens fangst av rusk og rask på strekningen Nesheimshagen - Bygdabrua