Fjordlandskap i Troms
Foto frå / Photos from 2002-11 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020. Blir opna i venstre ramme / Opens in left frame.